I’ve talked before about bleach and how it definitely has its place in washing and whitening laundry. But what if you have an item that won’t tolerate bleach? Such as lace or a delicate linen or an old handkerchief… There are a few options that you have as an alternative to bleach.

One thought on “Getting Your Bedding Ready for Winter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài mới hơn

Đặt lịch

Tên *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email *

Ngày bắt đầu

Ngày lấy

Loại bột(nước) giặt OmoGainBột giặt của tôi

Chất tẩy trăng Sử dụngKhông sử dụng

Sử dụng túi giặt?Không

Đồ giặt khô (Tối đa 5 loại)

Lưu ý của bạn:

X
[woocommerce_my_account]